Качество на услугата интернет

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 към чл.38

От общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Параметър

Измерване

Стойност

Стандартизационен документ

Време за първоначално

Време, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките

24 часа

ETSI EG 202 057-1

свързване към мрежата

Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80%-среден брой на дните закъснение след договорената дата

100.00%

 

Процент на жалбите относно коректност на сметките

Съотношение на сметките, за корекността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки

0.00%

ETSI EG 202 057-1

Постигната скорост на предаване на данни

Максимална постигната скорост за предаване на данни

100Mbit/s

ETSI EG 202 057-4

 

Минимална постигната скорост за предаване на данни

100Mbit/s

 

 

Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта за предаване на данни

0 bit/s

 

Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни

Процент на неуспешните опити за предаване на данни

0.00%

ETSI EG 202 057-4

Закъснение при предаване на данни(еднопосочно)

Средна стойност на закъснението при предаване на данни

1 ms

ETSI EG 202 057-4

 

Стандартно отклонение на закъснението

0 ms

 

Типове Физически Интерфейси:
Към мрежата на ССИ ЕООД се поддържат следните типове физически интерфейси за свързване на крайни електронни съобщителни устройства: Fast Ethernet: 100Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5 or above, 100m),IEEE 802.3u Gigabit Ethernet: 1000Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5e or above, 100m), IEEE 802.3ab 1000Base-LX/LH (single-mode, duplex fiber, 1310nm, 10/20km), IEEE 802.3z 1000Base-BX-D (single-mode, single fiber, Tx:1550nm Rx:1310nm, 10/20km), IEEE 802.3z 1000Base-BX-U (single-mode, single fiber, Tx:1310nm Rx:1550nm, 10/20km), IEEE 802.3z SFP (SFP MSA , INF-8074i)

Настоящата информация и спецификация за типовете интерфейси необходими за свързване на крайните абонатни устройства към обществената електронна съобщителна мрежа на ССИ ЕООД  е изготвена в съответствие с изготвените от Комисия за регулиране на съобщенията  „Указания за публикуване на интерфейсите от предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги” и с  публикации на Европейския Институт за Стандарти в Далекосъобщенията (ETSI).