Условия за доставка и ползване

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА:

1. Поръчки, в които липсват Име, Адрес и Телефон, не се изпълняват! Тези данни са задължителни при изпращане на пратки с куриер.

2. Поръчки, направени извън работно време (9:00-18:00) или в почивни и празнични дни, се обработват на следващия работен ден!

3. Стандартният срок на доставка е 1-3 работни дни. В случай на забавяне ще Ви уведомим предварително.

4. След получаване на Вашата поръчка, ние се свързваме с Вас на посочения телефон и само след Вашето потвърждение пристъпваме към обработка на поръчката.

5. За поръчка, която е отказана след като е била изпратена с куриер, се дължи сумата за куриерската услуга в двете посоки.

6. Стока може да бъде върната съгласно клаузите в ЗЗП, като куриерската услуга е за сметка на клиента.

  ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

1. Гаранционната карта се запазва от клиента и се представя при необходимост от извършване на гаранционен ремонт.

2. В случай на възникнала гаранционна повреда или друг вид рекламация SSI се задължава в срок до 1 месец да: отстрани безплатно всички повреди; да замени стоката с друга със същите или аналогични параметри; да възстанови на клиента договорената при рекламация сума; да намали цената. SSI има право да откаже гаранция в следните случаи, когато:

повредите са причинени от лош транспорт, повишено напрежение в електрическата мрежа, непревилно съхранение, съхранение в запрашени и влажни помещения, неправилна инсталация и/или са в резултат на неправилна експлоатация на устройствата. В този случай ремонтът се заплаща от клиента.

3. Гаранционно обслужване не се извършва поради: изтичане на гаранционния срок, нарушена маркировка или пломба, нарушен гаранционен стикер за компютърните конфигурации, установени механични увреждания, установен ремонт от неупълномощени лица, опит за ремонт от страна на потребителя.

4. Гаранционните ремонти се извършват в сервиза на фирма SSI. При заявка от клиента е възможно обслужване на място. Транспортните разходи са за сметка на клиента. При предявяване на рекламация служителите на  SSI са длъжни да я впишат в регистъра за рекламации и след това да издадат Акт за Удовлетворяване на рекламацията съгласно Закона за защита на потребителите. При необходимост от приемане на стоката в сервиза на SSI на клиента се издава Приемо-Предавателен Протокол.

5. Гаранционният срок не тече през времето на отстраняване на повредата.

6. Срокът на отстраняване на повреди, възникнали по време на гаранцията, е до 1 месец от момента на приемане на техниката в сервиза на фирмата. По преценка на доставчика на клиента може да бъде дадено оборотно устройство.

7. При ремонт в сервиза SSI не носи отговорност за информацията върху твърдите дискове. Не се допуска форматиране на ниско ниво на твърдия диск. В някои случаи тази процедура може доведе до повреда в устройствата. При физически формат на твърдия диск SSI се освобождава от гаранционни задължения!

8. Гаранцията не се отнася до повреди, причинени от други модули, използвани съвместно с доставената техника.

9. SSI не носи отговорност за несъвместимост на нейните модули с модули, закупени от други фирми, а също така и за несъвместимост с нелицензирани програмни продукти.

10. Гаранцията не се отнася до проблеми от софтуерен характер (неправилно функционираща операц. система, вируси и др.), заляти клавиатури, лаптопи, замърсени мишки, датчици и глави на дискови устройства, принтери, копирни и факс машини, които са използвани с неоригинални консумативи.

11. При предявявяне на фиктивна рекламация клиентът дължи на фирмата пълните разходи за вложен труд, транспорт и консумативи по действащите към момента цени на услугите. За фиктивна рекламация се приемат всички случаи, в които не е установена техническа повреда или липса на инструкция за експлоатация.

12. Гаранцията на Fax Modem, мрежови устройства и други компоненти отпада при повреда, причинена от токови удари по комуникационната мрежа.

13. Клиентът е длъжен да пази оригиналните опаковки на стоката и гаранционната карта до изтичане на гаранционния срок. Дефектиралата стока трябва да се достави в оригиналната и опаковка, тъй като рискът от повреди по време на транспорт от и до сервизната база се поемат от клиента. При рекламация клиентът трябва да предостави стоката в оригиналната и опаковка, заедно с прилежащите към комплекта кабели, конектори, софтуер, инструкции и др.

14. Сервизът не носи отговорност за непотърсена в продължение на 90 дни стока по рекламация.

15. С потвърждението на поръчката си клиентът декларира, че е инструктиран за употреба на стоката и приема гаранционните условия.

ВНИМАНИЕ!

Електронните устройства се транспортират само в оригинална опаковка и закрити превозни средства. Включването към електрическата мрежа става чрез изправен и занулен ШУКО контакт. Желателно е използването на разклонители със защита от пренапрежение и защити на входовете - LAN (RJ45), TV- OUT/IN (S-Video,чинч), Модем. (RJ11) Ако компютърът има включено външно периферно устройство с автономно захранване (принтер, плотер и др.), е задължително включването им в изправен и занулен ШУКО разклонител. Независимо от търговската гаранция, указана в настоящата гаранционна карта, SSI отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договорената при продажбата до 2 години, съгласно Закона за Защита на Потребителите