Месечни абонаментни планове за Интернет достъп в гр.ВАРНА в сила от 01.08.2023 г.

Кабелен (оптичен) ИНТЕРНЕТ за домашни потребители и малък бизнес

Скорост   BG и Int

обичайна,рекламирана,

максимална и минимална

Download 30 Мbit/s

 Upload 15 Mbit/s

Download 50 Мbit/s

Upload 25 Mbit/s

Download 100 Мbit/s

Upload 50 Mbit/s

 Промо цена за договор за 1 г. и статичен IP адрес

25 лв.

35 лв.

 55 лв.

 Стандартна цена след изтичане на  договора и статичен IP адр.

35 лв.

45 лв.

 65 лв.

 

Месечни абонаментни планове за Интернет достъп в гр.ВАРНА

Кабелен (оптичен) ИНТЕРНЕТ за бизнес потребители

Скорост   BG и Int

обичайна,рекламирана,

максимална и минимална

Download 30 Мbit/s

Upload 30 Mbit/s

Download 50 Мbit/s

Upload 50 Mbit/s

Download 100 Мbit/s

Upload 100 Mbit/s

 Промо цена за договор за 1 г. и статичен IP адрес

35 лв.

45 лв.

 85 лв.

 Стандартна цена след изтичане на  договора и статичен IP адр.

45 лв.

55 лв.

110 лв.

При сключване на едногодишен договор за нови абонати се заплаща първа и последна месечна такса.

При сключване на договор за по-малко от 1г., цените са: стандартна+20 лв. и се заплаща инсталационна такса, която се определя в зависимост от оборудването, което ще се използва. Тя е между 60лв. и 400лв. и се съобщава преди сключване на договор.

Таксите са с 20% ДДС за календарен месец. Заплащат  се до 30-то число на предходния месец

Абонаментни планове, различни от посочените, могат да бъдат договорени допълнително.


Месечни абонаментни планове за Интернет достъп в гр.ВАРНА и околността за безжичен ИНТЕРНЕТ )

Скорост   BG и Intобичайна,рекламирана, максималнаи минимална
Download   10 Мbit/s
Upload       5 Mbit/s
Download    20 Мbit/s
Upload      10 Mbit/s
Download     30 Мbit/s
upload        15 Mbit/s
 Инсталационна такса   60лв-400лв 60лв-400лв 60лв-400лв
Промо цена за договор за 1 г. и статичен IP адрес

25 лв.

35 лв.

55 лв.

 Стандартна цена след изтичане на  договора и статичен IP адр.

35 лв.

45 лв.

65 лв.

 

 

 При сключване на едногодишен договор за нови абонати се заплаща първа и последна месечна такса.

При сключване на договор за по-малко от 1 г., цените са: стандартна + 20 лв.

За посочените райони се заплаща инсталационна такса, която се определя в зависимост от оборудването, което ще се използва. Тя е между 60лв. и 400лв. и се съобщава след оглед и преди сключване на договор. Ако не се сключи договор, огледът се заплаща по текуща ценова листа за посещение на място извън града.

Таксите са с 20% ДДС за календарен месец. Заплащат  се до 30-то число на предходния месец.

 

В сила от 01.08.2023 г.